PunkteringsfriFlatfree offroad
100-0641ts
Forlænger dækkets levetid:
Det er almindelig kendt, at for lavt dæktryk er den
hyppigste årsag til højt dækslid, FLATT FREE sørger for, at du undgår dette.
PunkteringsfriFlatfree onroad
100-640ts
Stopper punkteringer:
FLATT FREE forsegler huller efter pukteringer på op til
6 mm. i diameter, i hele dækkets levetid.