No 88 - Absoberings pulver
No88/5
Det absorberer alle væsker, bortset fra kviksølv.
Det er meget miljøvenligt og sikker i brug, indeholder ikke aktive kemikalier og er ikke giftigt eller brændbart.
Ekstreme Clean - Bremserens
no100
Et yderst effektivt rensemiddel basseret på en kulbrinte-opløsning,